งานทะเบียน
     


นางดาราศรี สุดสะอาด
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้างานทะเบียน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

หน้าแรก
บุคลากร
 
โรงเรียนบ้านไผ่
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043-272622 โทรสาร 043-273623
| All right  reserved Comments & Suggestions : bpkk5@hotmail.com |