Search found 5 matches

by wishan
05 Oct 2019, 03:58
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ISM) ปีการศึกษา 2566
Replies: 0
Views: 1793

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ISM) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ISM) ปีการศึกษา 2566

>> รายงานตัวและมอบต้ว
11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

>> ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน
จำนวน 10,060 บาท

** กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศด้วยนะคะ
by wishan
05 Oct 2019, 03:58
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ISM) ปีการศึกษา 2566
Replies: 0
Views: 1901

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ISM) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ISM) ปีการศึกษา 2566

>> รายงานตัวและมอบต้ว
11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

>> ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน
จำนวน 10,060 บาท

** กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศด้วยนะคะ
by wishan
01 Aug 2019, 07:26
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
Replies: 0
Views: 365

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
by wishan
26 Jun 2019, 07:03
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 60
Replies: 0
Views: 2210

การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 60

📣 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่..
การดำเนินการตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น (ประกาศฉบับที่ 60)​

👉 ให้คณะครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)​ ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2564 👈

#โปรดกดดูไฟล์ PDF เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
by wishan
18 Apr 2019, 08:54
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: 1111111
Replies: 0
Views: 4267

1111111

กดหฟกดหฟกดหกด