Search found 21 matches

by tanakorn
07 Jan 2020 15:18
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ทดสอบมรรถภาพทางวิชาการ ป.6
Replies: 0
Views: 508

ทดสอบมรรถภาพทางวิชาการ ป.6

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง การทดสอบมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 42

รับสมัคร 13-22 มกราคม 2563
สอบ 25 มกราคม 2562

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
06 Nov 2019 16:48
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
Replies: 0
Views: 954

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่ง พนักงานบริการ นักการภารโรง พนักงานโรเนียว และพนักงานขับรถ

รับสมัคร 13-15 พฤศจิกายน 2562
ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
05 May 2019 16:07
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 6476

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ฉบับชั่วคราว)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
by tanakorn
20 Apr 2019 19:03
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
Replies: 0
Views: 3781

เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
- เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ห้อง)
- และเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (12 ห้อง)
by tanakorn
10 Apr 2019 06:50
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1,ม.4
Replies: 0
Views: 2739

เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1,ม.4

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในครั้งถัดไป
by tanakorn
07 Apr 2019 15:56
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 5953

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนตวรจสอบห้องและเลขที่ของตนเองให้ดี เพื่อความสะดวกในการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ ม.4 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 0...
by tanakorn
05 Apr 2019 16:08
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 4745

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-พลศึกษา แผนการเรียน ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน ดนตรี-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ หม...
by tanakorn
02 Apr 2019 18:36
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 6599

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนสมัครสอบทั่วไป หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ทั้...
by tanakorn
29 Mar 2019 14:07
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ
Replies: 0
Views: 4561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบ