Search found 52 matches

by tanakorn
08 Jan 2021 10:43
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
Replies: 0
Views: 96

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทางโรงเรียนบ้านไผ่ จึงกำหนดปิดเรียน...
by tanakorn
28 Dec 2020 11:07
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
Replies: 0
Views: 135

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โรงเรียนบ้านไผ่ จึงขอประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 เป็นเวลา 7 วัน หรือจน...
by tanakorn
12 Oct 2020 13:46
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด
Replies: 0
Views: 237

ประกาศรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
26 Aug 2020 15:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
Replies: 0
Views: 520

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
26 Aug 2020 15:32
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Replies: 0
Views: 393

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่ง พนักงานบริการ นักการภารโรง และพนักงานโรเนียว

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
19 Jun 2020 13:14
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)
Replies: 0
Views: 5021

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ม.1 ม.4 วันที่ 21 มิถุนายน 2563
by tanakorn
12 Jun 2020 07:54
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับชั่วคราว)
Replies: 0
Views: 2909

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับชั่วคราว)

ประกาศนี้ประกอบด้วยรายละเอียด..

1. รายชื่อนักเรียน ม.1 (ฉบับชั่วคราว) จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้อง 2-10
2. รายชื่อนักเรียน ม.4 (ฉบับชั่วคราว) จำนวน 11 ห้อง ได้แก่ ห้อง 2-12
3. แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
by tanakorn
10 Jun 2020 18:30
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
Replies: 0
Views: 3957

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
by tanakorn
09 Jun 2020 20:40
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
Replies: 0
Views: 7532

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1. ประเภทในเขตพื้นที่บริการ 2. ประเภทสมัครสอบทั่วไป 3. ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมา.. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 ...
by tanakorn
04 Jun 2020 12:15
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1
Replies: 0
Views: 2579

ผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมา.. - ทดสอบวัดความรู้ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.40 - 12.00 น. - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. *** หาก...