Search found 36 matches

by tanakorn
28 Mar 2020 13:31
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 1253

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. เพจงานทะเบียนโรงเรียนบ้านไผ่
by tanakorn
27 Mar 2020 13:38
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศเลื่อนกำหนดการรับประกาศนียบัตร
Replies: 0
Views: 107

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับประกาศนียบัตร

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
by tanakorn
19 Mar 2020 12:52
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับประกาศนียบัตร
Replies: 0
Views: 191

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับประกาศนียบัตร

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
by tanakorn
18 Mar 2020 15:40
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศเลื่อนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน
Replies: 0
Views: 460

ประกาศเลื่อนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ...
by tanakorn
16 Mar 2020 10:42
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบสัมภาษณ์ ม.3 รร.เดิม
Replies: 0
Views: 472

ผลการสอบสัมภาษณ์ ม.3 รร.เดิม

ผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามรายละเอียดที่แนบ
by tanakorn
13 Mar 2020 14:20
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี
Replies: 0
Views: 101

ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี

ตามรายละเอียดที่แนบ
by tanakorn
11 Mar 2020 13:45
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
Replies: 0
Views: 894

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
10 Mar 2020 13:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
Replies: 0
Views: 3094

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามเอกสารที่แนบ