Search found 47 matches

by tanakorn
19 Jun 2020 13:14
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)
Replies: 0
Views: 3080

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ม.1 ม.4 วันที่ 21 มิถุนายน 2563
by tanakorn
12 Jun 2020 07:54
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับชั่วคราว)
Replies: 0
Views: 1264

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับชั่วคราว)

ประกาศนี้ประกอบด้วยรายละเอียด..

1. รายชื่อนักเรียน ม.1 (ฉบับชั่วคราว) จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้อง 2-10
2. รายชื่อนักเรียน ม.4 (ฉบับชั่วคราว) จำนวน 11 ห้อง ได้แก่ ห้อง 2-12
3. แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
by tanakorn
10 Jun 2020 18:30
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
Replies: 0
Views: 2975

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
by tanakorn
09 Jun 2020 20:40
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
Replies: 0
Views: 6385

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1. ประเภทในเขตพื้นที่บริการ 2. ประเภทสมัครสอบทั่วไป 3. ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมา.. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 ...
by tanakorn
04 Jun 2020 12:15
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1
Replies: 0
Views: 1739

ผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมา.. - ทดสอบวัดความรู้ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.40 - 12.00 น. - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. *** หาก...
by tanakorn
25 May 2020 18:57
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4
Replies: 0
Views: 1244

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้ 1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว ...
by tanakorn
25 May 2020 18:56
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1
Replies: 0
Views: 1252

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้ 1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว (...
by tanakorn
22 May 2020 19:20
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
Replies: 0
Views: 1207

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้...
by tanakorn
03 May 2020 15:26
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (ลงวันที่ 29 เม.ย. 2563)
Replies: 0
Views: 2295

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (ลงวันที่ 29 เม.ย. 2563)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ลงวันที่ 29 เม.ย. 2563)
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามกำหนดการรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ตามมติ ครม. วันที่ 28 เมษายน 2563
by tanakorn
27 Apr 2020 09:54
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: เว็บไซต์รับสมัครเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
Replies: 0
Views: 2752

เว็บไซต์รับสมัครเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

📣 โรงเรียนบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/banphai.ac.th/kk5 👉 ซึ่งขณะนี้ผู้ดูแลระบบเปิดให้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับสมัครแล้วนะคะ 👉 และจะเปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. #อ่านคู่มือการใช้งานเว็บไซต์แล...