Search found 49 matches

by tanakorn
26 Aug 2020 15:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
Replies: 0
Views: 240

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
26 Aug 2020 15:32
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Replies: 0
Views: 156

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่ง พนักงานบริการ นักการภารโรง และพนักงานโรเนียว

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
19 Jun 2020 13:14
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)
Replies: 0
Views: 4350

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับชั่วคราว)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ม.1 ม.4 วันที่ 21 มิถุนายน 2563
by tanakorn
12 Jun 2020 07:54
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับชั่วคราว)
Replies: 0
Views: 2405

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับชั่วคราว)

ประกาศนี้ประกอบด้วยรายละเอียด..

1. รายชื่อนักเรียน ม.1 (ฉบับชั่วคราว) จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้อง 2-10
2. รายชื่อนักเรียน ม.4 (ฉบับชั่วคราว) จำนวน 11 ห้อง ได้แก่ ห้อง 2-12
3. แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
by tanakorn
10 Jun 2020 18:30
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
Replies: 0
Views: 3725

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
by tanakorn
09 Jun 2020 20:40
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
Replies: 0
Views: 7174

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1. ประเภทในเขตพื้นที่บริการ 2. ประเภทสมัครสอบทั่วไป 3. ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมา.. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 ...
by tanakorn
04 Jun 2020 12:15
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1
Replies: 0
Views: 2334

ผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมา.. - ทดสอบวัดความรู้ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.40 - 12.00 น. - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. *** หาก...
by tanakorn
25 May 2020 18:57
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4
Replies: 0
Views: 1849

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้ 1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว ...
by tanakorn
25 May 2020 18:56
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1
Replies: 0
Views: 1792

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้ 1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว (...
by tanakorn
22 May 2020 19:20
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
Replies: 0
Views: 1652

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้...