Search found 83 matches

by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อและวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)
Replies: 0
Views: 1514

รายชื่อและวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)

รายชื่อนักเรียนและกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)

ม.2 และ ม.5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ม.3 และ ม.6 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
Replies: 0
Views: 919

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทางโรงเรี...
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
Replies: 0
Views: 1135

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนจากพื้นท...
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 3573

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2564

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ <NEW>
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 654

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 570

ผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

📌 นักเรียนที่มาเรียน ให้ไปเรียนประจำห้องตามผังห้องเรียนที่กำหนด
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 733

กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

📝 กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไผ่ 👉 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขที่ 1 – 20 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขที่ 21 – เลขที่สุดท้าย 👉 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5 เวลา 09.00 น. – ...
by tanakorn
27 May 2021, 18:51
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
Replies: 0
Views: 1663

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 (ห้อง 2-9)
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (ห้อง 2-8,10-12) ฉบับปรับปรุง

#กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบ
#เตรียมหลักฐานการมอบตัวให้พร้อม
#เลขประจำตัวนักเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหลังจากการมอบตัวเสร็จสิ้น
by tanakorn
24 May 2021, 17:55
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
Replies: 0
Views: 5910

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่ประกาศแจ้ง

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์