Search found 168 matches

by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อและวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)
Replies: 0
Views: 23529

รายชื่อและวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)

รายชื่อนักเรียนและกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)

ม.2 และ ม.5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ม.3 และ ม.6 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
Replies: 0
Views: 22485

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทางโรงเรี...
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
Replies: 0
Views: 23399

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนจากพื้นท...
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 23092

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 27072

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2564

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ <NEW>
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 23277

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 24635

ผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

📌 นักเรียนที่มาเรียน ให้ไปเรียนประจำห้องตามผังห้องเรียนที่กำหนด
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
Replies: 0
Views: 23745

กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

📝 กำหนดการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไผ่ 👉 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขที่ 1 – 20 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขที่ 21 – เลขที่สุดท้าย 👉 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5 เวลา 09.00 น. – ...
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 60
Replies: 0
Views: 17446

การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 60

📣 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่..
การดำเนินการตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น (ประกาศฉบับที่ 60)​

👉 ให้คณะครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)​ ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 👈

#โปรดกดดูไฟล์ PDF เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
by tanakorn
28 May 2021, 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 61
Replies: 0
Views: 17871

การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 61

📣 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่..
การดำเนินการตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น (ประกาศฉบับที่ 61)​

👉 ให้คณะครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)​ ระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2565 👈