Search found 78 matches

by tanakorn
28 May 2021 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อและวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)
Replies: 0
Views: 867

รายชื่อและวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)

รายชื่อนักเรียนและกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (New)

ม.2 และ ม.5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ม.3 และ ม.6 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
by tanakorn
28 May 2021 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
Replies: 0
Views: 355

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทางโรงเรี...
by tanakorn
28 May 2021 18:33
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
Replies: 0
Views: 476

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนจากพื้นท...
by tanakorn
27 May 2021 18:51
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
Replies: 0
Views: 1072

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 (ห้อง 2-9)
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (ห้อง 2-8,10-12) ฉบับปรับปรุง

#กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบ
#เตรียมหลักฐานการมอบตัวให้พร้อม
#เลขประจำตัวนักเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหลังจากการมอบตัวเสร็จสิ้น
by tanakorn
24 May 2021 17:55
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
Replies: 0
Views: 5303

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่ประกาศแจ้ง

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
by tanakorn
24 May 2021 11:15
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
Replies: 0
Views: 8867

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนสมัครสอบทั่วไป ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เอกสารการมอบตัวตามเอกสารที่แนบ หากไม่มารา...
by tanakorn
21 May 2021 09:56
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
Replies: 0
Views: 2689

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
- มาสอบวัดความรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
- รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
by tanakorn
20 May 2021 15:18
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: มาตรการการเฝ้าระวัง Covid-19
Replies: 0
Views: 460

มาตรการการเฝ้าระวัง Covid-19

นักเรียนที่สมัครเรียน ม.1​ และ ม.4​
ที่มีลักษณะต่อไปนี้​ ให้แจ้งโรงเรียนก่อนสอบ

1. อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการของหน่วยงานสาธารณสุขโดยมีเอกสารรับรอง
2. นักเรียนที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน
by tanakorn
13 May 2021 13:37
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
Replies: 0
Views: 1181

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ >> สอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ >> สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564...
by tanakorn
04 May 2021 17:30
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: วันลงทะเบียนเรียน ม.2,3,5,6
Replies: 0
Views: 619

วันลงทะเบียนเรียน ม.2,3,5,6

กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564

กำหนดช่วงเวลาดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เวลา 09.00-11.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เวลา 13.00-15.00 น.