ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

Post by tanakorn » 02 Apr 2019 18:36

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนสมัครสอบทั่วไป

หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ทั้งนี้ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย
*** หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!! ***
Attachments
StuM1-2562-ในเขตบริการ.pdf
(2.53 MiB) Downloaded 5087 times
StuM1-2562-นอกเขตบริการ.pdf
(4.31 MiB) Downloaded 9909 times

Post Reply