รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

Post by tanakorn » 07 Apr 2019 15:56

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนตวรจสอบห้องและเลขที่ของตนเองให้ดี เพื่อความสะดวกในการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน

ม.1 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
ม.4 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

เอกสารหลักฐานในการมอบตัว
1. ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับอนุมัติจบการศึกษา)
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
ทั้งนี้.. ให้นักเรียนนำเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาด้วย!!

หากไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!!!!
Attachments
M1_ห้อง 2-10.pdf
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 (ห้อง 2-10)
(321.45 KiB) Downloaded 5012 times
M4_ห้อง 2-12.pdf
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (ห้อง 2-12)
(385.71 KiB) Downloaded 4896 times

Post Reply