ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Post by tanakorn » 20 Mar 2020 11:33

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามเอกสารที่แนบ
Attachments
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่.pdf
(49.17 KiB) Downloaded 734 times

Post Reply