ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 52
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

Post by tanakorn » 10 Jun 2020 18:30

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
Attachments
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.ทั่วไป).pdf
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.ทั่วไป).pdf (299.48 KiB) Viewed 1078 times
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.เดิม).pdf
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.เดิม).pdf (330.62 KiB) Viewed 732 times
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf (308.29 KiB) Viewed 506 times
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf (313.58 KiB) Viewed 385 times
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf (302.16 KiB) Viewed 527 times
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf (323.91 KiB) Viewed 549 times
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf (317.71 KiB) Viewed 593 times
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf (344.01 KiB) Viewed 488 times
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.ทั่วไป).pdf
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.ทั่วไป).pdf (326.68 KiB) Viewed 834 times
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.เดิม).pdf
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.เดิม).pdf (316.07 KiB) Viewed 579 times
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.ทั่วไป).pdf
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.ทั่วไป).pdf (690.52 KiB) Viewed 2965 times
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.เดิม).pdf
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.เดิม).pdf (861.8 KiB) Viewed 2155 times

Post Reply