ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 49
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

Post by tanakorn » 10 Jun 2020 18:30

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
Attachments
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.ทั่วไป).pdf
(299.48 KiB) Downloaded 980 times
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.เดิม).pdf
(330.62 KiB) Downloaded 638 times
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
(308.29 KiB) Downloaded 410 times
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
(313.58 KiB) Downloaded 287 times
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
(302.16 KiB) Downloaded 433 times
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
(323.91 KiB) Downloaded 450 times
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
(317.71 KiB) Downloaded 496 times
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
(344.01 KiB) Downloaded 393 times
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.ทั่วไป).pdf
(326.68 KiB) Downloaded 735 times
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.เดิม).pdf
(316.07 KiB) Downloaded 482 times
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.ทั่วไป).pdf
(690.52 KiB) Downloaded 2857 times
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.เดิม).pdf
(861.8 KiB) Downloaded 2047 times

Post Reply