รับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 63
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง

Post by tanakorn » 16 Mar 2021 13:43

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ห้องเรียนพิเศษ และการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium Classroom) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร
วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 วลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Attachments
ห้องเรียนพิเศษ 1.pdf
(512.16 KiB) Downloaded 1383 times
ห้องเรียนพิเศษ 4.pdf
(670.76 KiB) Downloaded 755 times
Premium 1.pdf
(557.02 KiB) Downloaded 616 times
Premium 4.pdf
(890.77 KiB) Downloaded 511 times

Post Reply