รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม)

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 63
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม)

Post by tanakorn » 06 Apr 2021 12:13

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนบ้านไผ่ (นักเรียนเดิม)

สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การแต่งกาย ชุดนักเรียน
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (แผ่นสีฟ้า)
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
4. มาให้ตรงเวลา
5. หากไม่มาสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม).pdf
(172.36 KiB) Downloaded 3248 times

Post Reply