ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 75
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

Post by tanakorn » 24 May 2021 11:15

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนสมัครสอบทั่วไป ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
เอกสารการมอบตัวตามเอกสารที่แนบ

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ม.1 ทั่วไป.pdf
(1.4 MiB) Downloaded 13886 times
ม.1 ในเขตฯ.pdf
(1.03 MiB) Downloaded 4652 times
ม.1 เงื่อนไขพิเศษ.pdf
(519.06 KiB) Downloaded 1915 times

Post Reply