Page 1 of 1

การดำเนินการตามมติ จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 62

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
📣 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่..
การดำเนินการตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น (ประกาศฉบับที่ 62)​

👉 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site โดยเริ่มจากเลขที่คู่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 👈