Page 1 of 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

👉 สอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. 👈

#กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบด้วยนะคะ
.
.