Page 1 of 1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
📌 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ

👉 รายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม 2565
👉 สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2565
👉 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565

#หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
.
.