กำหนดปิด-เปิดเรียน และวันลงทะเบียนเรียน

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 168
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

กำหนดปิด-เปิดเรียน และวันลงทะเบียนเรียน

Post by tanakorn » 28 May 2021, 18:33

กำหนดปิด-เปิดเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

2. กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
2.1 ม.2 และ ม.3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2.2 ม.5 และ ม.6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
Attachments
KK5backtoschool1.jpg
KK5backtoschool1.jpg (2.23 MiB) Viewed 7225 times
KK5backtoschool2.jpg
KK5backtoschool2.jpg (886.27 KiB) Viewed 7225 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4192 guests