ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 168
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

Post by tanakorn » 28 May 2021, 18:33

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
- ประเภทนักเรียนสมัครสอบทั่วไป

รายงานตัว
30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไผ่
หลักฐานการรายงานตัว: บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน

มอบตัวและลงทะเบียนเรียน
2 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่

#อันดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว
.
Attachments
ใบมอบตัว.pdf
(709.83 KiB) Downloaded 541 times
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ.pdf
(7.51 MiB) Downloaded 1286 times
ม.1 สมัครสอบทั่วไป.pdf
(12.01 MiB) Downloaded 1913 times
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ1.jpg
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ1.jpg (7.27 MiB) Viewed 7517 times
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ2.jpg
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ2.jpg (7.27 MiB) Viewed 7517 times
ม.1 สมัครสอบทั่วไป1.jpg
ม.1 สมัครสอบทั่วไป1.jpg (7.17 MiB) Viewed 7517 times
ม.1 สมัครสอบทั่วไป2.jpg
ม.1 สมัครสอบทั่วไป2.jpg (7.16 MiB) Viewed 7517 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4188 guests