Page 1 of 1

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านไผ่ ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ - ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2565

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และทำการสอบและสรุปผลการคัดเลือก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบ


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ