ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

Post by tanakorn » 05 Apr 2019 16:08

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-พลศึกษา
แผนการเรียน ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน ดนตรี-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ทั้งนี้ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!!
Attachments
StuM4-2562-1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์.pdf
(6.43 MiB) Downloaded 5316 times
StuM4-2562-2วิทยาศาสตร์-พลศึกษา.pdf
(1.06 MiB) Downloaded 1249 times
StuM4-2562-3ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ.pdf
(1.06 MiB) Downloaded 978 times
StuM4-2562-4ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ.pdf
(1.06 MiB) Downloaded 803 times
StuM4-2562-5ดนตรี-ภาษาอังกฤษ.pdf
(952.89 KiB) Downloaded 793 times
StuM4-2562-6วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์.pdf
(1.05 MiB) Downloaded 1105 times

Post Reply