รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Post by tanakorn » 07 Feb 2020 17:09

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ตามเอกสารที่แนบ
Attachments
ม.4-ห้องเรียนพิเศษ.pdf
(281.45 KiB) Downloaded 1006 times
ม.1-ห้องเรียนพิเศษ.pdf
(339.21 KiB) Downloaded 1773 times

Post Reply