ประกาศเลื่อนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 168
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ประกาศเลื่อนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน

Post by tanakorn » 18 Mar 2020, 15:40

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง เลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 25 ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้โรงเรียนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป
Attachments
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน.pdf
(835.97 KiB) Downloaded 1163 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4183 guests