รับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 36
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

Post by tanakorn » 11 Feb 2019 11:00

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Image

ตามเอกสารที่แนบ

ม.1 รายละเอียด http://gg.gg/d3dy7
ม.4 รายละเอียด http://gg.gg/d3dyb

Post Reply