Page 1 of 1

เว็บไซต์รับสมัครเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

Posted: 27 Apr 2020 09:54
by tanakorn
📣 โรงเรียนบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์

https://sites.google.com/banphai.ac.th/kk5

👉 ซึ่งขณะนี้ผู้ดูแลระบบเปิดให้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับสมัครแล้วนะคะ
👉 และจะเปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.

#อ่านคู่มือการใช้งานเว็บไซต์และเตรียมข้อมูลให้พร้อม
#แล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะ💜🤩