รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

Post by tanakorn » 25 May 2020, 18:57

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้
1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาเดิม)
2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

หากไม่มาสอบคัดเลือกตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ม4-ห้องเรียนปกติ.pdf
(5.62 MiB) Downloaded 987 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4227 guests