ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

Post by tanakorn » 10 Jun 2020, 18:30

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
Attachments
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.ทั่วไป).pdf
(299.48 KiB) Downloaded 1677 times
ม4-แผน6_วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นร.เดิม).pdf
(330.62 KiB) Downloaded 1344 times
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
(308.29 KiB) Downloaded 1166 times
ม4-แผน5_ดนตรี-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
(313.58 KiB) Downloaded 926 times
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
(302.16 KiB) Downloaded 1118 times
ม4-แผน4_ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
(323.91 KiB) Downloaded 1141 times
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.ทั่วไป).pdf
(317.71 KiB) Downloaded 1142 times
ม4-แผน3_ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นร.เดิม).pdf
(344.01 KiB) Downloaded 1082 times
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.ทั่วไป).pdf
(326.68 KiB) Downloaded 1444 times
ม4-แผน2_วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นร.เดิม).pdf
(316.07 KiB) Downloaded 1180 times
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.ทั่วไป).pdf
(690.52 KiB) Downloaded 3613 times
ม4-แผน1_วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นร.เดิม).pdf
(861.8 KiB) Downloaded 2747 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4224 guests