Page 1 of 1

ประกาศรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด

Posted: 12 Oct 2020 13:46
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

ตามเอกสารที่แนบ