ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 168
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Post by tanakorn » 08 Jan 2021, 10:43

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทางโรงเรียนบ้านไผ่ จึงกำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 เป็นเวลา 5 วันทำการ เปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 และกำหนดมาตรการดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบ
Attachments
Image.jpg
Image.jpg (1.73 MiB) Viewed 3859 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4184 guests