รับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

รับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง

Post by tanakorn » 16 Mar 2021, 13:43

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ห้องเรียนพิเศษ และการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium Classroom) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร
วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 วลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Attachments
ห้องเรียนพิเศษ 1.pdf
(512.16 KiB) Downloaded 1889 times
ห้องเรียนพิเศษ 4.pdf
(670.76 KiB) Downloaded 1267 times
Premium 1.pdf
(557.02 KiB) Downloaded 1043 times
Premium 4.pdf
(890.77 KiB) Downloaded 920 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4227 guests