รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม)

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม)

Post by tanakorn » 06 Apr 2021, 12:13

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนบ้านไผ่ (นักเรียนเดิม)

สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การแต่งกาย ชุดนักเรียน
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (แผ่นสีฟ้า)
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
4. มาให้ตรงเวลา
5. หากไม่มาสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม).pdf
(172.36 KiB) Downloaded 3656 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4227 guests