ผลการสอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม)

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการสอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม)

Post by tanakorn » 07 Apr 2021, 19:28

ผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้
มาสอบวัดความรู้ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
หากไม่มาสอบวัดความรู้ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ผลการสอบสัมภาษณ์ (นักเรียนเดิม).pdf
(6.04 MiB) Downloaded 3182 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4224 guests