ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนคู่ขนาน

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนคู่ขนาน

Post by tanakorn » 09 Apr 2021, 12:18

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2564

1. ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS)
2. ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ISC)
3. ชั้น ม.1 ห้องเรียนคู่ขนาน ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium)
4. ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISM)
5. ชั้น ม.4 ห้องเรียนคู่ขนาน ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium)

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
Attachments
ม.1 - ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS).pdf
(859.36 KiB) Downloaded 4127 times
ม.1 - ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ISC).pdf
(717.23 KiB) Downloaded 2771 times
ม.1 - ห้องเรียนคู่ขนาน ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium).pdf
(735.13 KiB) Downloaded 1712 times
ม.4 - ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISM).pdf
(812.08 KiB) Downloaded 1610 times
ม.4 - ห้องเรียนคู่ขนาน ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium).pdf
(745.04 KiB) Downloaded 1231 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4225 guests