รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 168
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

Post by tanakorn » 13 May 2021, 13:37

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
>> สอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
>> สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
>> สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.

// หลักฐานการเข้าสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาเดิม หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
// ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

*** หากไม่มาสอบคัดเลือกตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ***
Attachments
Picture4.JPG
Picture4.JPG (126.26 KiB) Viewed 7773 times
Picture5.JPG
Picture5.JPG (130.87 KiB) Viewed 7773 times
Picture6.JPG
Picture6.JPG (203.1 KiB) Viewed 7773 times
Picture7.JPG
Picture7.JPG (154.12 KiB) Viewed 7773 times
สไลด์1.JPG
สไลด์1.JPG (245.63 KiB) Viewed 7773 times
Picture9.JPG
Picture9.JPG (199.31 KiB) Viewed 7773 times
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก (ม.1 ความสามารถพิเศษ).pdf
(762.83 KiB) Downloaded 584 times
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก (ม.1 ห้องเรียนปกติ).pdf
(7.56 MiB) Downloaded 996 times
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก (ม.4 ห้องเรียนปกติ).pdf
(6.7 MiB) Downloaded 589 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4187 guests