ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 156
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

Post by tanakorn » 24 May 2021, 11:15

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนสมัครสอบทั่วไป ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
เอกสารการมอบตัวตามเอกสารที่แนบ

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ม.1 ทั่วไป.pdf
(1.4 MiB) Downloaded 15416 times
ม.1 ในเขตฯ.pdf
(1.03 MiB) Downloaded 5374 times
ม.1 เงื่อนไขพิเศษ.pdf
(519.06 KiB) Downloaded 2450 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4224 guests