ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 167
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

Post by tanakorn » 24 May 2021, 17:55

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่ประกาศแจ้ง

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ศิลปะ-ภาษาอังกฤษ (นักเรียนโรงเรียนเดิม).pdf
(534.44 KiB) Downloaded 1191 times
ศิลปะ-ภาษาอังกฤษ (นักเรียนทั่วไป).pdf
(531.39 KiB) Downloaded 1140 times
วิทยาศาสตร์-พลศึกษา(นักเรียนทั่วไป).pdf
(623.64 KiB) Downloaded 1212 times
วิทยาศาสตร์-พลศึกษา (นักเรียนโรงเรียนเดิม).pdf
(565.1 KiB) Downloaded 1477 times
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนโรงเรียนเดิม).pdf
(1.07 MiB) Downloaded 3765 times
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนทั่วไป).pdf
(1.27 MiB) Downloaded 4676 times
วิทย์ศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นักเรียนทั่วไป).pdf
(550.36 KiB) Downloaded 1193 times
วิทย์ศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (นักเรียนโรงเรียนเดิม).pdf
(693.9 KiB) Downloaded 915 times
ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นักเรียนโรงเรียนเดิม).pdf
(553.62 KiB) Downloaded 901 times
ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (นักเรียนทั่วไป).pdf
(526.79 KiB) Downloaded 1014 times
ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นักเรียนโรงเรียนเดิม).pdf
(552.37 KiB) Downloaded 946 times
ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (นักเรียนทั่วไป).pdf
(592.81 KiB) Downloaded 1227 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4805 guests