บทคัดย่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

บทคัดย่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

Post by tanakorn » 23 Mar 2019 14:21

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ศึกษา นางบัวสุวรรณ โสภา
ปีที่เสนอ 2562

เอกสารที่แนบ
Attachments
บทดัดย่อ.pdf
(659.95 KiB) Downloaded 84 times

Post Reply