ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 43
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Post by tanakorn » 24 Mar 2019 15:24

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้านักเรียนเข้าเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบ
Attachments
ความสามารถพิเศษ1.pdf
(1.46 MiB) Downloaded 1372 times

Post Reply