ผลการทดสมรรถภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 43

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 155
Joined: 08 Feb 2019, 11:08

ผลการทดสมรรถภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 43

Post by tanakorn » 28 May 2021, 18:33

ประกาศผลการทดสมรรถภาพทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2565

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบและครูที่พานักเรียนเข้าร่วมการทดสอบ
ได้ที่นี่ (ไฟล์แนบอยู่ด้านล่างนะคะ)
vv
v
Attachments
ผลการทดสอบสมรรถภาพวิชาการ ครั้งที่ 43.jpg
ผลการทดสอบสมรรถภาพวิชาการ ครั้งที่ 43.jpg (750.8 KiB) Viewed 9751 times
ผลการทดสอบสมรรถภาพวิชาการ ครั้งที่ 43.pdf
(19.41 MiB) Downloaded 3431 times
01-ทะเบียนเกียรติบัตร (ตรวจสอบเลขทะเบียนรายโรงเรียน).pdf
(57.85 KiB) Downloaded 461 times
02-ทะเบียนเกียรติบัตร (รายชื่อทั้งหมด).pdf
(727.09 KiB) Downloaded 639 times
ชุดที่ 1 เลขทะเบียน 98-193 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(398.66 KiB) Downloaded 331 times
ชุดที่ 2 เลขทะเบียน 194-270 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(367.45 KiB) Downloaded 153 times
ชุดที่ 3เลขทะเบียน 271-370 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(404.38 KiB) Downloaded 94 times
ชุดที่ 4 เลขทะเบียน 371-475 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(413.24 KiB) Downloaded 81 times
ชุดที่ 5 เลขทะเบียน 476-568 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(393.22 KiB) Downloaded 120 times
ชุดที่ 6 เลขทะเบียน 569-647 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(370.79 KiB) Downloaded 127 times
ชุดที่ 7 เลขทะเบียน 648-737 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(389.19 KiB) Downloaded 107 times
ชุดที่ 8 เลขทะเบียน 738-831 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(395.57 KiB) Downloaded 97 times
ชุดที่ 9 เลขทะเบียน 832-926 เกียรติบัตรนักเรียน.pdf
(396.57 KiB) Downloaded 129 times
ชุดที่ 10 เลขทะเบียน 927-1005 เกียรติบัตรครู.pdf
(379.68 KiB) Downloaded 220 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: wishan and 4229 guests