ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 43
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ

Post by tanakorn » 29 Mar 2019 14:07

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบ
Attachments
ม1.pdf
(1.2 MiB) Downloaded 5300 times
ม4.pdf
(1.06 MiB) Downloaded 3344 times

Post Reply