เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1,ม.4

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 43
Joined: 08 Feb 2019 11:08

เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1,ม.4

Post by tanakorn » 10 Apr 2019 06:50

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในครั้งถัดไป
Attachments
เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1.pdf
(210.17 KiB) Downloaded 2306 times
เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4.pdf
(166.45 KiB) Downloaded 1245 times

Post Reply