ผลการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 66
Joined: 08 Feb 2019 11:08

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562

Post by tanakorn » 05 Feb 2020 18:27

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม อันดับที่ 1-10 และ นักเรียนที่สอบได้คะแนนอันดับที่ 1-5 ของแต่ละรายวิชา
ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ของท่าน หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อที่.. ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่ ภายในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น !
Attachments
banphai-42.pdf
ผลการทดสอบสมถรรภาพทางวิชาการ
(2.81 MiB) Downloaded 3890 times

Post Reply