รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 47
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Post by tanakorn » 22 May 2020 19:20

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้
1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาเดิม)
2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

หากไม่มาสอบคัดเลือกตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ม1-ความสามารถพิเศษ.pdf
(728.92 KiB) Downloaded 147 times

Post Reply