รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

Description of your first forum.
Post Reply
tanakorn
Posts: 78
Joined: 08 Feb 2019 11:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

Post by tanakorn » 25 May 2020 18:56

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้
1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาเดิม)
2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

หากไม่มาสอบคัดเลือกตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Attachments
ม1-ห้องเรียนปกติ.pdf
(5.44 MiB) Downloaded 906 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests