Banphai School


World Class Standard Schoolอัญเชิญถ้วยพระราชทาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร นำคณะครู นักเรียน ร่วมกับตัวแทนชาวอำเภอบ้านไผ่ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันคีตมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดขึ้นในโรงเรียนบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page