Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง