Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์

     วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และนายธนัช  ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ ในส่วนของกิจกรรมวิทยาศาสตร์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page