Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสังคม

     วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์  ในส่วนของกิจกรรมสังคมศึกษา

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page