Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และงานมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT

     วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมคณะผู้บริหาร  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และงานมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย "พัฒนาก้าวล้ำ นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ" ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง