Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม “GREEN SCHOOL CAMP” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง