Banphai School


World Class Standard Schoolมอบรางวัลการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักและมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประเทศ

     วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ รับมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๒ "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" และมอบเกียรติบัตรให้กับเนตรนารี ผู้กำกับ กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ณ สนามศุภชลาสัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page